O produkte

O produkte

Online webináre, záznamy z webinárov z oblasti odpadového hospodárstva, vstup na vybrané konferencie a záznamy z vybraných konferencií:
- Odpady,
- EIA,
- Ochrana ovzdušia a vôd

Služby

Služby

Odpovedný servis:
- Počas online webinára
- Po skončení online webinára

Záznamy z už realizovaných online webinárov a vybraných online konferencií:
- Možnosť stiahnutia do rôznych zariadení
- Prehľadné spracovanie v kapitolách podľa témy
- Prezentácia z webinárov a vybraných konferencií

Výhody

Výhody

Na jednom mieste:
- Odborné online webináre a vstupy na vybrané online konferencie,
- Záznamy z už realizovaných webinárov a online vybraných konferencií,
- Odpovedný servis,
- Aktuálne právne predpisy

edu Odpady - Webináre o odpadoch a odpadovom hospodárstve na jednom mieste
  • Garancia 12 online webinárov LIVE ročne
  • Osvedčenie o účasti na on-line webinári
  • Položenie otázok lektorovi
  • Záznamy z realizovaných webinárov a z vybraných online konferencií
  • Vstup na vybrané online konferencie
  • Legislatívne dianie
  • Odpady a odpadové hospodárstvo
  • EIA
  • Ochrana ovzdušia a vôd

396,00 EUR*

Objednať

* Ceny sú uvedené bez DPH.