Aktuálna ponuka webinárov

UPOZORŇUJEME, že webinár je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Práva a povinnosti navrhovateľa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov (EIA)

Lektor: Ing. Milan Luciak

Dátum: 24.7.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Smernica EÚ o priemyselných emisiách z 24.4.2024

Lektor: Ing. Peter Šimurka

Dátum: 25.7.2024

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Práva a povinnosti obcí v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)

Lektor: Ing. Milan Luciak

Dátum: 9.9.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 17.9.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa