Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmi

JUDr. Jakub Pavčík

V záujme efektívnejšej online komunikácie podnikateľov s orgánmi a úradmi štátu bol vytvorený portál www.slovensko.sk. Zriadenie elektronických schránok prostredníctvom tohto portálu je povinné pre podnikateľské subjekty. Elektronická schránka funguje ako e-mailová schránka, avšak s vyšším stupňom identifikácie prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu na občianskom preukaze. Za obsah na portály www.slovensko.sk je zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Zverejnené 2.5.2023

Dĺžka videa: 00:44:52

Garancia

V záujme efektívnejšej online komunikácie podnikateľov s orgánmi a úradmi štátu bol vytvorený portál www.slovensko.sk. Zriadenie elektronických schránok prostredníctvom tohto portálu je povinné pre podnikateľské subjekty. Elektronická schránka funguje ako e-mailová schránka, avšak s vyšším stupňom identifikácie prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu na občianskom preukaze. Za obsah na portáli www.slovensko.sk je zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jakub Pavčík

Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o. V súčasnosti pôsobí aj ako zodpovedná osoba (Data protection officer) pre viacerých prevádzkovateľov nielen z verejného, ale aj súkromného sektora a tiež zastáva funkciu viceprezidenta Národnej asociácie na ochranu osobných údajov. Rovnako, v rámci svojej práce, pomáha prevádzkovateľom dosahovať súlad s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o kybernetickej bezpečnosti.