Odpady po 1. 1. 2023 - legislatíva vs prax - záznam z konferencie

Záznam z online konferencie Odpady po 1. 1. 2023 - legislatíva vs prax - nakladanie s odpadmi, aktuálne zmeny, novinky, evidencia a podávanie ohlásení zo dňa 26.1.2023.

Zverejnené 31.1.2023

Dĺžka videa: 03:53:05

Garancia

Kapitoly videa