Pripravované zmeny v zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Milan Luciak

Lektor bude na videu vysvetľovať jednotlivé znenie návrhov zákonov, nové zákony, resp. noviel zákonov vo vzťahu k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výklad bude v spojený so schémami vzájomných prepojení.

Ing. Milan Luciak

Zverejnené 21.2.2023

Dĺžka videa: 00:51:43

Garancia

Lektor bude na videu vysvetľovať jednotlivé znenie návrhov zákonov, nové zákony, resp. noviel zákonov vo vzťahu k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výklad bude v spojený so schémami vzájomných prepojení.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.