Systém manažérstva environmentu podľa STN EN ISO14001:2016 v organizácii - zavedenie a skúsenosti s aplikáciou v praxi

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Význam a štruktúra systému manažérstva environmentu (SME) v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2016. Analýza požiadaviek SME podľa kapitol normy. Environmentálna politika, aspekty, ciele, riziká. Aplikácia SME v praxi. Kľúčové zdokumentované informácie. Monitorovanie a hodnotenie efektívnosti environmentálneho správania, interný audit a certifikácia SME. Zdokonaľovanie SME.

Zverejnené 6.7.2023

Dĺžka videa: 00:53:21

Garancia

Význam a štruktúra systému manažérstva environmentu (SME) v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2016. Analýza požiadaviek SME podľa kapitol normy. Environmentálna politika, aspekty, ciele, riziká. Aplikácia SME v praxi. Kľúčové zdokumentované informácie. Monitorovanie a hodnotenie efektívnosti environmentálneho správania, interný audit a certifikácia SME. Zdokonaľovanie SME.

Kapitoly videa

Lektor

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD.

Pôsobí od roku 1986 ako pedagóg a vedúci na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1993 sa intenzívne zaoberá problematikou manažérstva kvality v stavebných organizáciách.  V roku 1996 založil centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS), ktorého vedúcim je doteraz. CEMAKS bol v roku 1999 ako prvé školiace stredisko na Slovensku certifikované na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizáciou Bureau Veritas Quality International (BVQI) so sídlom v Londýne. CEMAKS je dodnes držiteľom tohto certifikátu.