Systém manažérstva environmentu podľa STN EN ISO14001:2016 v organizácii - zavedenie a skúsenosti s aplikáciou v praxiZáznamGarancia

6.7.2023, prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:21

Prístupné pre: SMLIBODP

Nový zákon o ovzduší - povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia od 1.7.2023ZáznamGarancia

21.6.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:02

Prístupné pre: SMLIBODP

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:51

Prístupné pre: SMLIBODP

Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmiZáznamGarancia

2.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:52

Prístupné pre: SMLIBODP

Vodný zákon a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

25.4.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:50

Prístupné pre: SMLIBODP

Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 1.4.2023ZáznamGarancia

25.4.2023, Ing. Milan Luciak, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:38

Prístupné pre: SMLIBODP

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

25.4.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:26

Prístupné pre: SMLIBODP

Nový zákon o ovzduší - základné predstavenieZáznamGarancia

14.4.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:26

Prístupné pre: SMLIBODP

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

24.3.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:30

Prístupné pre: SMLIBODP

Aktuálne zákonné povinnosti - Ochrana ovzdušia 02/2023ZáznamGarancia

2.3.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:50

Prístupné pre: SMLIBODP

Vodný zákon a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

2.3.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:15

Prístupné pre: SMLIBODP

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov - povinnosť do 28.2.2023ZáznamGarancia

27.2.2023, Ing. Emília Fintová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:36

Prístupné pre: SMLIBODP

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023ZáznamGarancia

27.2.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:16

Prístupné pre: SMLIBODP

Pripravované zmeny v zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovZáznamGarancia

21.2.2023, Ing. Milan Luciak, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:43

Prístupné pre: SMLIBODP

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023 (právny stav k 31.1.2023)ZáznamGarancia

7.2.2023, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:52

Prístupné pre: SMLIBODP

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023 (právny stav k 1.1.2023)ZáznamGarancia

6.2.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:35

Prístupné pre: SMLIBODP

Odpady po 1. 1. 2023 - legislatíva vs prax - záznam z konferencieZáznamGarancia

31.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:53:05

Prístupné pre: SMLIBODP